Cennik wizyt prywatnych logopedy

Wizyty prywatne logopedy – opis usługi

[table caption="Cennik wizyt prywatnych logopedy" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Indywidualna praca logopedy z podopiecznym[attr class="first"],• Prowadzenie badań logopedycznych w celu ustalenia stanu mowy i zaburzeń komunikowaniu – ustalenie diagnozy logopedycznej

• Indywidualne opracowanie planu opieki logopedycznej dla podopiecznego w miejscu zamieszkania

• Prowadzenie indywidualnej terapii w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych

• Nauczanie mowy:
- osób z chorobami krtani‚ chorobami neurologicznymi‚ chorobami psychiatrycznymi‚ chorobami umysłowymi
- jąkających się – niepłynność mowy
- laryngektomowanych

• Terapia afazji‚ dyzartrii

• Masaż logopedyczny twarzy,70 zł/godz.
[/table]