Cennik wizyt prywatnych pielęgniarki

Cennik wizyt prywatnych pielęgniarki

Cennik wizyt prywatnych pielęgniarki uwzględnia wizyty personelu w celu wykonania podstawowych czynności pielęgnacyjnych.

Wizyty prywatne pielęgniarki – opis usługi
[table caption="Cennik wizyt prywatnych pielęgniarki" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Podstawowa opieka pielęgniarki nad pacjentem do 1‚5 godz.[attr class="first"],”Usługa obejmuje pielęgnację pacjenta, zmianę bielizny, podawanie iniekcji podskórnych i domięśniowych, zmianę opatrunku, pielęgnację cewnika”,60zł + 25zł za każdą następną godzinę
Specjalistyczna opieka pielęgniarki nad pacjentem do 2 godz.[attr class="first"],”Usługa obejmuje pielęgnację pacjenta, zmianę bielizny, podawanie iniekcji podskórnych i domięśniowych, zmianę opatrunku, pielęgnację odleżyn + profilaktykę przeciwodleżynową, pielęgnację cewnika, zmianę opatrunku wokół stomii + wymiana worka stomijnego, edukację pacjenta, rodziny i opiekuna w zakresie pielęgnacji”,80zł + 25zł za każdą następną godzinę
Opieka pielęgniarki całodzienna od 8.00 do 20.00[attr class="first"],,250 zł
Opieka pielęgniarki całonocna od 20.00 do 8.00[attr class="first"],,350 zł
Wizyta edukacyjna pielęgniarki[attr class="first"],”Edukacja pacjenta, rodziny i opiekuna w zakresie zasad pielęgnacji”,50 zł za wizytę
[/table]

 

Możliwe jest także wezwanie pielęgniarki w celu wykonania specjalistycznych czynności medycznych przy chorym lub starszej osobie, takich jak iniekcje, zmiana opatrunków czy dokonanie pomiaru parametrów życiowych.

Iniekcje opis usługi

[table caption="Cennik wizyt dotyczących iniekcji" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Iniekcja podskórna[attr class="first"],Usługa za sprzętem/Usługa bez sprzętu,20 zł/25 zł
Założenie motylka podskórnie[attr class="first"],Usługa za sprzętem/Usługa bez sprzętuZawiera edukację opiekuna w zakresie obsługi i pielęgnacji,30zł/35zł
Iniekcja domięśniowa[attr class="first"],Usługa za sprzętem/Usługa bez sprzętu,30 zł/35 zł
Iniekcja dożylna[attr class="first"],Usługa za sprzętem/Usługa bez sprzętu,40 zł/45 zł
Wlew kroplowy[attr class="first"],Usługa za sprzętem/Usługa bez sprzętuCzas realizacji wlewu do 1 godz.,50 zł/60 zł
[/table]

Opatrunki opis usługi
[table caption="Cennik wizyt dotyczących opatrunków" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Zmiana opatrunku[attr class="first"],Materiały opatrunkowe zapewnia pacjent,35 zł
Zmiana kliku opatrunków[attr class="first"],Materiały opatrunkowe zapewnia pacjent,50 zł
Pielęgnacja odleżyn[attr class="first"],Materiały opatrunkowe zapewnia pacjent,60-80 zł
Zdjęcie szwów[attr class="first"],Materiały opatrunkowe zapewnia pacjent,50 zł
Zmiana opatrunku wokół stomii + wymiana worka stomijnego[attr class="first"],Materiały opatrunkowe zapewnia pacjent, 50 zł
[/table]

Inne zabiegi pielęgniarki opis usługi
[table caption="Cennik pozostałych zabiegów pielęgniarki" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Cewnikowanie pęcherza moczowego[attr class="first"],Kobiety/Mężczyźni,50zł/70zł
Pomiar parametrów życiowych[attr class="first"],Ciśnienie krwi‚ tętno,10 zł
Pomiar poziomu glikemii[attr class="first"],Badanie za pomocą glukometru,15 zł
Wykonanie enemy[attr class="first"]‚wlewki,Wlewkę zapewnia pacjent,40 zł
[/table]