Cennik wizyt prywatnych psychologa

Wizyty prywatne psychologa – opis usługi

[table caption="Cennik wizyt prywatnych psychologa" width="700" colwidth="200|280" colalign="left|left|left"]
Rodzaj opieki,Opis,Cena
Indywidualna terapia psychologiczna podopiecznego/opiekuna[attr class="first"],• Prowadzenie badań psychologicznych stanu psychicznego‚ emocjonalnego‚ ocena zaburzeń pamięci oraz funkcjonowania umysłowego podopiecznego w miejscu zamieszkania

• Indywidualne opracowanie planu opieki psychologicznej do potrzeb podopiecznego/opiekuna

• Indywidualna opieka psychologiczna obejmuje:

- Udzielanie pomocy psychologicznej
- Psychoedukacja podopiecznego/opiekuna
- Prowadzenie zajęć terapeutycznych,70 zł/godz.[/table]