Warunki wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego


Warunki wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego

Oferta Wypożyczalni Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego Sue Ryder obejmuje możliwość kupna oraz wypożyczania sprzętu. Aby móc skorzystać z wynajmu urządzeń, należy spełnić poniższe warunki wypożyczania:

1. Osoba wypożyczająca jest odpowiedzialna za stan sprzętu. W przypadku  uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu  korzystający jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Wypożyczanie i oddawanie sprzętu oraz kaucji  odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w wypożyczalni sprzętu szpitalnego, rehabilitacyjnego w Solcu Kujawskim.

3. Kaucja za sprzęt oddawana jest w momencie oddania sprawnego i czystego sprzętu.

4. Użytkownik/osoba wypożyczająca zapoznała się z instrukcją obsługi i zasadami użytkowania  wypożyczanego sprzętu. Przeprowadzono instruktaż z obsługi sprzętu.

5. Osoba wypożyczająca otrzymuje rewers, który zobowiązuje się okazać w momencie oddania sprzętu w celu zwrócenia kaucji.

___________________________________

Ponadto w ofercie Opiekunek Sue Ryder:

Szczegółowych informacji na temat usług Opiekunek Sue Ryder udziela Koordynator Opieki Beata Kamińska tel. 695-940-007.

Zgłoszenia pacjentów

Zgłoszenia pacjentów można dokonać
od poniedziałku do piątku
w godzinach 08.00-15.00
pod numerem telefonu: 695-94-00-07
lub adresem email: opiekunki@domsueryder.org.pl